Sale!
18$. The Essence of Judo - Kyuzo Mifune

The Essence of Judo – Kyuzo Mifune

$49.90 $18.00

The Essence of Judo – The definitive DVD with the legendary Judo 10th dan – Kyuzo Mifune! Includes nagewaza, newaza, chokes, joint locks, and more.

The definitive DVD with the legendary Judo 10th dan – Kyuzo Mifune! Includes nagewaza, newaza, chokes, joint locks, and more.

Contents include:

KUZUSHI

TEWAZA

 • UKIOTOSHI
 • TAIOTOSHI
 • YAMAARASHI
 • SEOINAGE
 • SEOIOTOSHI
 • GANSEKIOTOSHI
 • SUKUINAGE
 • OBIOTOSHI
 • MOROTEGARI
 • TEGURUMA
 • KIBISUGAESHI
 • KATAGURUMA
 • UMIOTOSHI
 • TAMAGURUMA

KOSHIWAZA

 • UKIGOSHI
 • KOSHIGURUMA
 • HARAIGOSHI
 • TSURIKOMIGOSHI
 • OGOSHI
 • HANEGOSHI
 • HANEMAKIKOMI
 • SOTOMAKIKOMI
 • UCHIMAKIKOMI
 • USHIROGOSHI
 • UTSUSHIGOSHI
 • TOBIGOSHI
 • USHIROGURUMA
 • MASUTEMIWAZA
 • TOMOENAGE
 • SUMIGAESHI
 • HIKIKOMIGAESHI
 • TAWARAGAESHI
 • URANAGE

NAGEURA NO KATA

KATAMEWAZA

 • KESAGATAME
 • KUZUREKESAGATAME
 • URAGESA
 • USHIROKESA
 • KATAGATAME
 • KAMISHIHOGATAME
 • KUZUREKAMISHIHOGATAME
 • YOKOSHIHOGATAME
 • URAGATAME
 • TATESHIHOGATAME

ITSUTSU NO KATA

ASHIWAZA

 • DEASHIHARAI
 • KOSOTOGAKE
 • KOSOTOGARI
 • KOUCHIGARI
 • OUCHIGARI
 • OSOTOGARI
 • OSOTOOTOSHI
 • OSOTOGURUMA
 • HIZAGURUMA
 • ASHIGURUMA
 • SASAETSURIKOMIGOSHI
 • OKURIASHIHARAI
 • TSUBAMEGAESHI
 • UCHIMATA
 • OGURUMA

YOKOSUTEMIWAZA

 • YOKOGAKE
 • YOKOWAKARE
 • UDEGAESHI
 • UKIWAZA
 • TANIOTOSHI
 • YOKOOTOSHI
 • YOKOGURUMA
 • WAKARE

SHIMEWAZA

 • KATATEJUJI NO SHIMEKATA
 • GYAKUJUJI NO SHIMEKATA
 • NAMIJUJI NO SHIMEKATA
 • KATATEJUJIJIME
 • GYAKUJUJIJIME
 • NAMIJUJIJIME
 • URAJUJIJIME
 • HADAKAJIME
 • KATAHAJIME
 • RYOTEJIME
 • SODEGURUMA
 • TUKKOMIJIME
 • TAWARAJIME
 • HASAMIJIME
 • OKURIERIJIME
 • KATATEJIME

KANSETSUWAZA

 • UDEGARAMI
 • JUMONJIGATAMEUDEKUJIKI
 • UDEGATAMEUDEKUJIKI
 • HIZAGATAMEUDEKUJIKI
 • TACHIAIUDEKUJIKI
 • TAIGATAMEUDEKUJIKI
 • KATAOSAETAIGATAMEUDEKUJIKI
 • AOMUKEGATAUDEKUJIKI
 • ANKAKUGATAMEUDEKUJIKI
 • ASHIGARAMI
 • ASHIKUJIKI
 • NEWAZA NO TAISABAKI
 • KESAGATAME NO NIGE
 • KATAGATAME NO NIGE
 • OKURIERIJIME NO NIGE
 • JUMONJIGATAME NO NIGE
 • SANKAKUGATAME NO NIGE
 • ASHIGARAMI NO FUSEGI

GOSHINJUTSU

IDORI

 • YOKOUCHI
 • TSUKIAGE
 • RYOTSUKKAKE
 • HADAKAJIME
 • UCHIKAKE
 • KETAOSHI
 • OSHIFUSE
 • TSUKKOMI
 • KIRIKAKE
 • YOKOTSUKI

TACHIAI

 • UCHIKAKE
 • TSUKIAGE
 • YOKOUCHI
 • RYOTSUKKAKEKAMAE
 • SUIGETSUATE
 • UTOATE
 • KEAGE
 • YOKOHARAKERI
 • MUNETORITSUKKAKE
 • KOTEHISHIGI
 • USHIROUWATORI
 • USHIROSHITATORI
 • USHIROERITORI
 • TUKKOMI
 • UETSUKISASHI
 • SITATSUKISASHI
 • JOTSUKI
 • JOTSUKIKAKE
 • NUKIGAKE
 • KIRISAGE

Bonus footage: As a special bonus, seen on this DVD for the first time is a film of Mifune titled “Secrets of Judo and the Martial Virtues of Japan” filmed when he was a 9th dan.

Keep improving yourself today with this “The Essence of Judo – Kyuzo Mifune ” course at only [18$]


 The Essence of Judo – Kyuzo Mifune Review. The Essence of Judo – Kyuzo Mifune download. The Essence of Judo – Kyuzo Mifune discount.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Essence of Judo – Kyuzo Mifune”

Your email address will not be published. Required fields are marked *